Dây chuyền sản xuất

Shenzhen GM lighting Co.,Limited. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Shenzhen GM lighting Co.,Limited. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Shenzhen GM lighting Co.,Limited. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

OEM/ODM
Tất cả các sản phẩm được thực hiện stricktly theo OEM / ODM.

Nghiên cứu và phát triển
Chúng tôi có một mạnh mẽ đội ngũ R & D cho khách hàng để đặt hàng sản phẩm với yêu cầu đặc biệt.